Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Prise de vue : 02 2012 - 21500 St Germain les Senailly

 

Ordre : Columbiformes - Famille : Columbidés - Genre : Streptopelia